راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مستخدمین حسینی

مستخدمین حسینی رئیس شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی

حیدر مستخدمین حسینی، مدیر عامل موسسه اعتباری توسعه، رئيس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی شد. حیدر مستخدمین حسینی به عنوان ريیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی برای یک دوره یک ساله برگزیده شد. کانون بانک‌ها…

جذب نخبگان بانکداری الکترونیک درمؤسسه اعتباری توسعه

مستخدمین حسینی مدیر عامل موسسه اعتباری توسعه گفت: با برون سپاری خدمات بانک داری الکترونیک به شرکت گسترش خدمات انفورماتیک ایرانیان، مؤسسه اعتباری توسعه در ۳ ماه آینده شاهد دست آوردهای نوینی در این بخش خواهد بود. مستخدمین حسینی با اشاره به…

اعطای کارت رتبه اعتباری به مشتریان موسسه توسعه

با حضور حیدر مستخدمین حسینی مدیرعامل موسسه توسعه، شعب این موسسه به 2 حوزه کلی تهران و شهرستان تقسیم شدند. به گزارش راه پرداخت، در سومین دوره از بازدید‌های ادواری واحد‌های صف و ستاد که با هدف معرفی بازنگری در تشکیلات و ساختار امور شعب و…

موسسه توسعه بانک نشد: مستخدمین حسینی از توسعه رفت

حیدر مستخدمین حسینیاز مدیریت موسسه اعتباری توسعه کناره‌گیری کرد. به گزارش فارس، حیدر مستخدمین حسینی که از سال 87 با هدف ارتقاي نخستین موسسه اعتباری ایران به بانک، سمت مدیر عاملی این موسسه را پذیرفته بود، پس از سه سال فعالیت از سمت خود…

مستخدمین حسینی خبر داد: رشد ۲۵۶ درصدی منابع موسسه اعتباری توسعه

سومين جلسه نشست شوراي هماهنگي مديران و روساي شعب سراسر کشور با حضور مديرعامل موسسه اعتباري توسعه، مديران امور، برخي از کارشناسان و با حضور بيش از 45 تن از روساي شعب برگزار شد. به گزارش امور روابط عمومي ‌و بازاريابي موسسه اعتباري توسعه،…