راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

درگاه ملی قوه قضائیه رونمایی شد

چند سامانه الکترونیکی با حضور عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رونمایی شد. به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه «درگاه ملی قوه قضاییه»، «کارتابل یکپارچه خدمات قضایی» و