راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مدیر فنی

در این افشای اطلاعات بانکی، مقصر کیست؟

اتفاقی که در شبکه پرداخت الکترونیک کشور در اول این هفته رخ داده است، اتفاقی است که دارای ابعاد مختلف می باشد و می توان آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. بررسی های مختلفی در این چند روز در مورد این مساله انجام شده است ولی از بعد…