راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

محمد رضا حاجیان

۵ پرسش پیش روی نظام بانکی / چشم‌انداز صنعت بانکداری کشور

میزگرد «چشم‌انداز صنعت بانکداری کشور» با حضور تنی چند از کار‌شناسان حوزه بانکی برگزار شد. محور این پانل تخصصی که در حاشیه همایش بیست‌و‌دوم سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد ۵ سوال در حوزه بانکداری با نیم نگاهی به آینده بود؛ کوروش پرویزیان،…