راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

محمد ابراهیم طریقت

کارت ملی هوشمند با قابلیت پرداخت‌های الکترونیک

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی سازمان ثبت احوال گفت: کارت هوشمند ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه برای 62 میلیون ایرانی بالای 15 سال صادر می‌شود. به گزارش ایسنا، محمد ابراهیم طریقت با تفکیک قابلیت‌های کارت هوشمند ملی به حوزه‌های…