راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

محمدرضا اسکندریون

بعد از ۹ سال در تیرماه ۱۳۹۹ مدیرعامل شرکت آسان پرداخت پرشین تغییر کرد و محمدرضا اسکندریون معاون عملیات آپ به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.