راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

كاهش واردات

گفت و گو با داوود دانش جعفری

تنها راه نجات، تقويت بخش توليد؛ داوود دانش جعفري از اقتصاد ايران در سال 91 مي گويد اقتصاد ايران در سال90 دوران سختي را تجربه كرد. مروري بر وقايع گذشته مي‌تواند درس‌هاي خوبي براي آينده پيش‌روي اقتصاد كشور و سياستگذاران اين بخش…