راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

قطع اینترنت

آیا اختلال اینترنت در کشور در حال تبدیل‌شدن به یک اپیدمی است؟

سونیتا سراب‌پور / روز گذشته (۱۰ مرداد) آتش‌سوزی در یکی از حوضچه‌های ارتباطی منطقه ۸ مخابرات تهران، ارتباط مخابراتی ثابت و سیار در مناطقی از شهر تهران را قطع و در برخی مناطق نیز با اختلال همراه کرد. چند ساعت بعد از این قطعی گسترده،