راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

فریبرز بیات

روزنامه نگاری تخصصی، آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد؛ فریبرز بیات

فریبرز بیات، مدرس روزنامه‌نگاری، عضو شورای برنامه‌ریزی مرکز فابا؛ ۱۰ روز از فروردین‌ماه گذشته را شهروندان و صاحبان حساب‌های بانکی، بانکداران و مسؤولان بانکی کشور، در شوک، دلهره و اضطراب به سر بردند. منشأ و مبنای این هراس و اضطراب اخبار و…