راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

فرار مالیاتی

پیش‌بینی مدیر رگولاتوری پرداخت الکترونیک سداد از آینده سیستم مالی / پوشش غیرقانونی تراکنش‌ها برای فرار مالیاتی ممکن نیست

قوانین مالیاتی همواره جزو موضوعات پرچالش رگولاتوری کشورها در سطح جهان بوده و هرچه این قوانین به سمت شفافیت مالی