راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

علی نوروزی

علی نوروزی دارای کارشناسی ارشد مدیریت و کارشناسی مهندسی برق الکترونیک است که تا اوایل دی‌ماه 1398 مدیرعامل شرکت فن‌آوا کارت بود. ازجمله سوابق اجرایی او می‌توان به مدیرعامل شرکت پیام هوشمند آریا، معاون اجرایی گروه فن‌آوا، مدیرعامل شرکت انستیتو ایزایران، معاون کیفیت و استانداردسازی شرکت صاایران، قائم‌مقام ریاست پژوهشکده الکترونیک و مخابرات شهید بهشتی و معاون کیفیت و توسعه بهره‌وری شرکت مخابرات صاایران اشاره کرد.