راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

علا الدین بروجردی

دیپلماسی اقتصادی اجلاس غیر متعهدها در تجارت فردا

هفته نامه تجارت فردا در هفتمین شماره انتشار به سراغ یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رفته است تا میزان اقبال اقتصاددانان را در این انتخابات مورد بررسی قرار دهد. گفت و گو با "محمد شریعتمداری" وزیر سابق بازرگانی به عنوان…