راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

عبدالمجید وحیدی

بانک اصناف هم می‌آید

رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی اهواز از راه‌اندازی بانک اصناف در سراسر کشور خبرداد و گفت: این بانک‌ با سهام کلیه اصناف دارای پروانه کسب تشکیل می‌شود. عبدالمجید وحیدی در رابطه با نحوه اخذ سهام مورد نیاز برای ایجاد بانک اصناف عنوان‌…