راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

صمت

انحصارطلبی بانک مرکزی سرنوشت اولین چک الکترونیک را به کدام سو می‌برد؟ / انحصار، رانت و مرگ رقابت؛ نقطه واحد شکست پروژه چکاد

روز بیست‌ویکم آبان‌ماه سال جاری پروژه چک الکترونیک در قالب سامانه چکاد در ساختمان بانک مرکزی با حضور وزرای اقتصاد،

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را ابلاغ کرد / بانک مرکزی موظف به ایجاد زیرساخت برای عرضه رمزدارایی شد

آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در جلسه مورخ 6 مهر 1401 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد