راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

صادق الحسینی

معرفی کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه»

کتاب "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه"، جدیدترین کتاب در زمینه توسعه اقتصادی در ایران است که در ابتدای تیرماه امسال توسط نشر مرکز به بازار کتاب عرضه شده است. در این کتاب به پرسش هایی نظیر این که چرا در کشاکش تاریخ، ایرانیان عقب ماندند و چه…