راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

شرکت فناوری اطلاعات سپهر ایرانیان (فناسا)

پنجمین نمایشگاه کار شریف و حضور شرکت‌های صنعت فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت

پنجمین نمایشگاه کار شریف یکشنبه 16 اسفندماه کارش را با حضور تعداد زیادی از شرکت‌های صنعت فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت شروع کرد. از نکات حائز اهمیت این دوره، افزایش حضور شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت کشور در این…