راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

شبکه‌های کامپیوتری

کدام یک از راهکارهای ارتباطی اینترنت اشیاء استاندارد آینده خواهد بود؟

با گشایش فرصت‌های جدید در زنجیره ارزش اینترنت اشیا (IoT) توسط فناوری‌های نوین ارتباطی، شرکت‌ها باید برنامه‌ریزی دقیقی برای بهره‌گیری از پتانسیل آن‌ها داشته باشند. کدام فناوری ارتباطی به‌عنوان استانداردی برای راهکارهای ارتباطی اینترنت اشیا…

بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی از مباحث نسبتاً جدیدی است که در مدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمی برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که تصور سیستم بانکداری امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. بنا به نظر بسیاری از منابع معتبر،…