راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

ستاد

انجام تمام معاملات دستگاه‌های اجرایی در «ستاد»

مدیر سامانه تدارکات الکترونیک دولت در نشستی خبری در مورد سامانه تاد، عملکرد و پیشرفت‌های آن صحبت کرد. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا سامانه تاد بستری است که کلیه معاملات دولتی می‌تواند از طریق آن انجام شود. اردیبهشت‌ماه 96 در مصوبه…