راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

در گفت‌و‌گو با رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مطرح شد / اگر دنبال رفع محدودیت هستیم باید برای همه اتفاق بیفتد

نحوه پیگیری مسائل صنفی به‌ویژه آن بخش که مرتبط با مطالبه، چانه‌زنی و تعامل با حاکمیت است، ازجمله موضوعاتی است که

16 فعال اکوسیستم نوآوری در آستانه هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران پاسخ می‌دهند / مهم‌ترین مطالبه صنفی اعضا از سازمان نصر تهران چیست؟

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در حوزه‌های فاوا و اقتصاد دیجیتال، زبان مشترکی بین بدنه دولت

در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران فلسفه وجودی این سازمان بررسی شد / صدای بخش خصوصی در تعامل با سیاست‌گذاران

کمتر از 10 روز تا برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مشخص کردن تکلیف هیئت‌مدیره این