راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

ریو ۲۰۱۶

ویزا و المپیک

المپیک تابستانی سی و یکم هفته گذشته به‌طور رسمی در ریودوژانیرو برزیل افتتاح شد. درمجموع 7.5 میلیون بلیت برای این…