راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

رمزارزش

راه پرداخت رویکرد سند تحول مردمی در خصوص رمزارزش‌ها را بررسی می‌کند / چرخش از نظام حکمرانی تهدیدمحور به نظام حکمرانی فرصت‌محور

مرضیه امیری / دولت سیزدهم به‌تازگی نخستین ویرایش سند تحول مردمی را منتشر کرده و برای تغییر اساسی در 37 حوزه کلان کشور راهکارهای عملیاتی ارائه کرده است. یکی از حوزه‌هایی که در این سند به آن پرداخته شده، بحث رمزارزش‌هاست. در این سند مهم‌ترین