راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

راهبرد هوشمند شهر

مدیرعامل راهبرد هوشمند شهر از روند جدید این شرکت می‌گوید / پیشبرد و توسعه هوشمندسازی شهری، خدمات پرداخت و پشتیبانی شعب و زیرساخت

شرکت راهبرد هوشمند شهر، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک