راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

دکتر وهاب قلیچ

شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، الزام بانکداری اخلاقی

پژوهشکده پولی و بانکی روز گذشته کارگاه معرفی شاخص‌های بانکداری اخلاقی و چگونگی برقراری آنان در نظام بانکی کشور را برگزار کرد. . ساختمان شیشه‌ای میزبان بانکی‌ها آسانسور شیشه‌ای پژوهشکده پولی و بانکی من و تعدادی از کارکنان بانک حکمت…