راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

خودپرداز غیرنقدی

ضوابط بهره‌برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و غیرنقدی ابلاغ شد / الزام بانک‌ها به جلوگیری از شبیه‌سازی عملیات خرید در کیوسک‌های غیرنقدی

بانک مرکزی «ضوابط بهره‌برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی در نظام پرداخت کشور» را