راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

حذف یارانه ۱۰ میلیون نفر

گفت و گو با غلامرضا مصباحی مقدم

یک ساعت با رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس؛ دلایل شرعی وقانونی برای حذف یارانه۱۰میلیون نفر؛ اشاره: دفتر کار رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در دانشگاه امام صادق (ع) با محیط پرهیاهو و شلوغ مجلس شورای اسلامی…