راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

تکنولوژی

هفتمین کتاب از مجموعه ۹گانه راه پرداخت به مناسبت رویداد ۹ ژانویه منتشر شد / کتاب راه‌كار شماره ۴: خلاصه‌ای از 14 کتاب مهم در زمینه فناوری

انتشارات راه‌ پرداخت به مناسبت رویداد ۹ ژانویه و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در نظر دارد ۹ عنوان کتاب با موضوعات