راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

توسعه تجارت و فناوری تارا

مدیران تارا از چالش‌های حوزه لندتک در کشور و برنامه‌های این شرکت جهت رفع آنها می‌گویند / تلاش برای ایجاد فرهنگ خرید اعتباری در کشور

شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا، لندتکی است که با حمایت گروه صنعتی گلرنگ و با هدف ارائه راهکارهای دیجیتال جهت بهبود

خدمت جدید تارا برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی / ارائه تسهیلات و امکان خرید اعتباری در همکاری با بانک رفاه

امکان خرید اعتباری و تسهیلات بدون ضامن و کارمزد برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در همکاری بانک رفاه