راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

بهرام بوترابی

مسیر انطباق و اتصال سیستم پرداخت کشور به سیستم جهانی نیازمند دانش و تجربه جهانی

«تحریم مردنی است!» جمله‌ای که برگرفته شده است از این بیت معروف فروغ فرخزاد: «پرواز را به خاطر بسپار؛ پرنده مردنی است.» هر چه جلوتر می‌رویم بوی خوش رفع تحریم‌ها بیشتر و مطبوع‌تر می‌شود و همین موضوع فضا را برای ورود فعالان صنایع مختلف به کشور…