راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

بهبود فضای کسب‌وکار

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار در سایه انسجام صنفی؟

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مسیر سختی را برای تحول بر مدار قانون پیش روی خود دارد. شنبه یک آذرماه ۱۳۹۹ انتخابات ششمین هیات مدیره نصر تهران برگزار شد و یکشنبه ۱۶ آذرماه هم تکلیف هیات رئیسه با حضور نمایندگان هیات رئیسه پنجم هم مشخص شد. قاعده