راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

بدون تماس

کارت چگونه کارت شد؟

ماهنامه عصر تراکنش / تاریخچه کارت‌های پلاستیکی به روایت انجمن کارت بریتانیا از اولین کوپن اعتباری تا اولین تراکنش…