راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

باجت

محمدمهدی اسمعیلی، مدیرعامل سیمرغ تجارت از تمرکز این شرکت در سال ۱۴۰۳ بر ارائه خدمات جدید می‌گوید / به دنبال ایجاد سرویس‌های ترکیبی نوآورانه‌ایم

سیمرغ تجارت یکی از شرکت‌های هلدینگ تفتا است که در سال ۱۳۹۱ تأسیس شد، اما با توجه به فرازونشیب‌هایی که داشت و با