راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

استخراج، ماینینگ

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را ابلاغ کرد / بانک مرکزی موظف به ایجاد زیرساخت برای عرضه رمزدارایی شد

آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در جلسه مورخ 6 مهر 1401 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد

تشدید برخورد قانونی با ماینینگ غیرمجاز تصویب شد / انفصال از خدمت در دستگاه دولتی تا قطع انشعاب‌های برق و گاز در انتظار متخلفان

پس از اینکه در چند ماه اخیر اخباری مبنی بر پیگیری تصویب قوانینی با هدف تشدید برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از برق