راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
مطالبی درباره

بانک‌تک

بانک‌تک یکی از ۹ حوزه فین‌تک است؛ منظور از بانک‌تک کسب‌وکارهایی هستند که با کمک فناوری بانکداری را متحول می‌کنند. نئوبانک‌ها یکی از شناخته‌شده‌ترین دستاورد بانک‌تک‌ها هستند. اینجا مطالبی درباره بانکداری، بانک‌ها، فناوری‌های بانکی و بانک‌تک را مشاهده می‌کنید.

الزام بانک‌ها برای پرداخت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی / هشت بانک‌ عامل زیر بار درخواست متقاضیان می‌روند؟

امسال قرار است چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی اعطا شود. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، هشت بانک موظف

مدیرعامل فردابانک از فشار نهاد ناظر برای ایجاد چسبندگی بیشتر بین بانک و شعبه دیجیتال می‌گوید / اگر بانک در بانک تأسیس شود، نئوبانک نیست

اگر در گذشته قصد افتتاح حساب داشتید باید مدارک خود را جمع‌آوری می‌کردید و به بانک‌ها می‌رفتید تا افتتاح حساب کنید،