راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
آرشیو روزانه

2 مهر 1402

بررسی ایده تجمیع کارت‌های بانکی از زوایای مختلف / ایده‌ای اشتباه و غیرممکن

شاهین نورصالحی، پژوهشگر آسمان آبی / تجمیع کارت‌های بانکی به بهانه جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بانکی یا هر دلیل دیگری که آن را منطقی جلوه دهد، نه‌تنها اشتباه، بلکه غیرممکن است و در مقام برآورد ایده، می‌توان بی‌درنگ لیست