خبر

بازداشت سارقان کارت‌های بانکی که با چند قطره چسب حساب افراد را خالی می‌کردند

زوجی که با استفاده از چند قطره چسب اقدام به سرقت کارت‌های بانکی و خالی کردن حساب صاحبان کارت‌ می‌کردند، بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، این زوج سارق در ساعات غیر اداری به عابر بانک‌های خلوت مراجعه می‌کردند و با شگردی خاص، چند قطره چسب به قسمت ورودی کارت می‌ریختند.

ریختن چسب در ورودی کارت باعث می‌شد تا شهروندان پس از وارد کردن کارت متوجه گیر کردن آن می‌شدند. سارقان به بهانه کمک کردن به شهروند گرفتارشده به طرف فرد می‌رفتند و رمز را از او می‌گرفتند تا کارت را بیرون بکشند.

سارقان کارت‌های بانکی

سارقان وقتی متوجه رمز می‌شدند می‌گفتند کاری نمی‌توان کرد و باید فردا صبح به شعبه مراجعه کنید.

شهروندان هم اغلب ناامید شده و محل را ترک می‌کردند. اما پس از ترک محل، سارقان با ترفندی کارت را خارج و حساب دارنده کارت را با رمزی که در اختیار داشتند خالی می‌کردند.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید