راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک سپه اجاره ۱۰۰۰ دستگاه خودپرداز را از طریق مناقصه تهیه می‌کند

0

بانک سپه در نظر دارد اجاره ۱۰۰۰ دستگاه خودپرداز نو (اعم از دیواری و سالنی) برای مدت ۵ سال خود را پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و با شماره ۲۰۰۹۶۱۰۳۶۰۰۰۰۱۴ به صورت الکترونیکی توسط شرکت واجد شرایط تهیه کند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهنگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۴ بهمن ۹۶

آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی از سامانه: ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۹۶

آخرین مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۷ اسفند ۹۶

تاریخ بازگشایی: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها:

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، اولین خروجی جنب ساختمان راه‌آهن (خیابان نوروز)، ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه (نگین سپه)، طبقه سوم، اداره کل پشتیبانی و خدمات، دایره مناقصه و مزایده

تلفن: ۰۲۱۸۴۴۳۴۰۹۷-۰۲۱۸۴۳۴۴۰۷۰

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴

دفتر ثبت‌نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.