راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

برگزاری مناقصه توسط کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار بانک مرکزی

کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار بانک مرکزی جهت خرید یک مجموعه swimiming Roll مناقصه برگزار می‌کند.

ضمانت‌نامه بانکی ارزی یا ریالی از بانک ایرانی بدون قید و شرط و قابل تمدید به نفع مناقصه‌گر به مبلغ ۱۸,۰۲۵ یورو یا ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار است.

آخرین مهلت دریافت اسناد ۱۰ روز پس از آگهی نوبت دوم است (این آگهی نوبت اول است).

 

نحوه دریافت اسناد

مناقصه‌گران می‌توانند از یکی از سه‌راه زیر اقدام کنند:

  • ارسال درخواست کتبی به شماره نمابر ۰۱۱۴۳۱۳۲۵۶۶
  • ارسال نامه به آدرس پست الکترونیکی info@takab-cbi.ir
  • مراجعه به پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات ایران http://iets.mporg.ir

مهلت ارائه پیشنهادها تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۹۶ و زمان گشایش پیشنهادهای فنی حداکثر سه هفته پس از مهلت ارائه پیشنهادها است. پیشنهادهای مالی باید به مدت ۹۰ روز از تاریخ ۴ بهمن ۹۶ معتبر باشند. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت تسلیم پیشنهاد و اصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مناقصه‌گر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد‌ها مختار است. برنده مناقصه باید ضمن امضای قرارداد ضمانت‌نامه انجام تعهدات، باید معادل ۱۰ درصد مبلغ قرارداد را ارائه کند.

آدرس دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها مازندران، آمل، کیلومتر ۷ جاده چمستان، کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار و مدت تحویل کالا چهارماه از تاریخ امضای قرارداد است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۱۱۴۳۱۳۳۷۵۱ و ۰۱۱۴۳۱۳۲۶۳۰ تماس حاصل کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.