راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک ملی ایران

بانک ملی ایران

معرفی:

قانون تأسیس بانک ملی ایران در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و اساسنامه این بانک در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۰۷ خورشیدی به تصویب کمیسیون مالیه مجلس شورای ملی رسید . بانک ملی ایران کار خود را بطور رسمی در تاریخ سه شنبه ۲۰ شهریور ماه سال ۱۳۰۷ در تهران آغاز کرد.
اولین مدیر عامل بانک ملی ایران دکتر کورت لنیدن بلات آلمانی بود که به همراه فوگل معاونش و ۷۰ کارشناس امور بانکی از آلمان به ایران آمدند. بانک ملی ایران کار خود را با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال آغاز کرد . بانک ملی ایران با سه شعبهٔ مرکزی، بازار تهران و بندر بوشهر کار خود را آغاز کرد. اولین شعبه بانک در خارج از کشور در هامبورگ آلمان در سال ۱۳۲۷ خورشیدی کار خود را شروع کرد.

سال تاسیس: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶

تعداد شعب: یش از ۳۳۰۰ شعبه فعال داخلی و ۱۸ شعبه خارجی

مدیر عامل: محمودرضا خاوری

اعضای هیئت مدیره:

آقای محمد رضا حسین‌زاده؛ تلفن: ‌ ۶۶۷۳۰۱۱۷؛ پست الکترونیکی: M.Hosseinzadeh(At)Bmi.Ir

آقای جمال دامغانیان؛ تلفن: ‌ ۶۶۷۳۱۳۸۳؛ پست الکترونیکی: J.Damghanian(At)Bmi.Ir

آقای مهندس برات قنبری؛ تلفن: ‌ ۶۶۷۳۱۱۹۵؛ پست الکترونیکی: B.Ghanbari(At)Bmi.Ir

آقای فرزاد احمدی؛ تلفن: ‌ ۶۶۷۳۱۱۹۲؛ پست الکترونیکی: F.Ahmadi(At)Bmi.Ir

آقای محمد ابراهیم منصور خاکی؛ تلفن: ۶۶۷۳۳۳۵۶؛ پست الکترونیک: M.Khaki(At)Bmi.Ir

مدیران امور:

مدیر امور اعتباری؛ آقای علیرضا قیطاسی؛ تلفن: ‌ ۶۰۹۹۲۰۸۵؛ پست الکترونیکی: A.Gheitasi(At)Bmi.Ir

مدیر امور شعب شرق کشور؛ آقای خسرو خواجه حسنی؛ تلفن: ‌ ۶۰۹۹۳۷۱۳؛ پست الکترونیکی: K.Khajehassani(At)Bmi.Ir

مدیر امور شعب تهران؛ آقای سید کمال الدین محمدی؛ تلفن:‌ ۳۴۰۸ ۶۶۷۵؛ پست الکترونیکی: S.K.Mohammadi(At)Bmi.Ir

مدیر امور مالی و پشتیبانی؛ آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی؛ تلفن: ۶۰۹۹۲۰۹۶؛ پست الکترونیکی: H.Ghasemi(At)Bmi.Ir

مدیر امور بین الملل و شعب مناطق آزاد؛ آقای ناصر مهین جعفر آبادی؛ تلفن: ۶۰۹۹۲۸۳۱؛ پست الکترونیکی: N.M.Jafarabadi(At)Bmi.Ir

مدیرامور نظارت؛ آقای سید عبدالرضا سیف؛ تلفن: ۶۰۹۹۲۶۹۶؛ پست الکترونیکی: S.A.R.Seif(At)Bmi.Ir

مدیر امور طرح و برنامه؛ آقای علی جلالی نظری؛ تلفن: ۶۰۹۹۲۸۱۶؛ پست الکترونیکی: S.A.Jalalinazari(At)Bmi.Ir

مدیر امور فناوری اطلاعات؛ آقای حسین معین زاد؛ تلفن: ۶۶۷۳۷۴۹۱؛ پست الکترونیکی: Hmoinzad(At)Bmi.Ir

مدیر امور توسعه سرمایه انسانی؛ آقای محسن پدرام؛ تلفن: ‌ ۶۰۹۹۳۱۴۷؛ پست الکترونیکی: Mgnt_dom(At)Bmi.Ir

مدیرامور شعب غرب کشور؛ آقای بهروز صالح؛ تلفن: ۶۰۹۹۳۱۵۷؛ پست الکترونیکی: B.Saleh(At)Bmi.Ir

وب‌سایت بانک ملی ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.