راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

3 کارت بانکی برای هر تهرانی

تعداد کل کارت های بانکی صادر شده در کل کشور از مرز 140 میلیون کارت گذشت.

به گزارش عصر ارتباط، مقایسه جمعیت کل کشور و تعداد کارت‌های صادر شده نشان می‌دهد که تقریبا هر نفر 2 کارت بانکی دارد.

آمار رسمی بانک مرکزی در پایان مرداد ماه نشان می‌دهد که تعداد کارت‌های بانکی کل کشور به 141 میلیون و941 هزار و 12 کارت رسیده است که این میزان کارت نسبت به ماه قبل از خود نیز افزایش چشم‌گیری داشته است. طبق این آمار بانک‌های سراسر کشور در طول یک ماه 5 میلیون و 412 هزار و 535 عدد کارت صادر کرده‌اند.

از کل تعداد کارت‌های صادر شده 44 میلیون و 475 هزار و 47 کارت برای شهروندان تهرانی است این در حالی‌ است که جمعیت استان تهران طبق آخرین سرشماری انجام شده در سال 85 در حدود 13 میلیون و 281 هزار و 858 نفر بوده ‌است، در این صورت هر فرد تهرانی تقریبا بیش از 3 کارت دارد.

از میان بانک‌های کل کشور بانک ملی، صادرات و ملت بیشترین تعداد کارت‌های صادر شده را در اختیار دارند.

همچنین تعداد خودپردازهای نصب شده در کل کشور تا پایان مرداد ماه به 21 هزار و 841 کارت می‌رسد که از این میزان 5 هزار و 583 دستگاه خودپرداز در تهران نصب شده است. بانک‌های ملی، صادرات و ملت با توجه به بیشترین کارت‌های صادر کرده‌شان بیشترین دستگاه خودپرداز را نیز نصب کرده‌اند.

متوسط تراکنش‌های انجام شده روی خودپردازهای بانک ملی به 18 هزار و 694 تراکنش در مرداد ماه می‌رسد همین رقم برای بانک صادرات 16 هزار و 238 تراکنش در این ماه است و میزان تراکنش‌های انجام شده روی دستگاه‌های خودپرداز بانک ملت در طول مرداد ماه به 3 هزار و 580 تراکنش می‌رسد.

تعداد پایانه‌های فروش نیز طبق آمار بانک مرکزی در پایان مرداد ماه به یک میلیون و 680 هزار و 664 دستگاه رسیده است. هرچند تعداد پایانه‌های فروش نصب شده در پایان مرداد ماه در مقایسه با پایان خرداد ماه افزایش یافته اما به نظر می‌رسد شیب تند افزایش تعداد پایانه‌های فروش کمتر شده است.

بر این اساس به‌طور متوسط روی هر دستگاه pos 2/55 تراکنش در طول ماه انجام شده است، بیشترین تعداد تراکنش‌ها روی پایانه‌های فروش بانک پارسیان انجام شده است. متوسط تعداد تراکنش‌های انجام شده روی پایانه‌های فروش بانک پارسیان به 3/79 تراکنش در طول مرداد ماه می‌رسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.