راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی گزارش ۶ ماهه آمار اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی

احسان شمشیری / بررسی آمارهای 6 ماهه اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از تعداد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی تا پایان شهریورماه 95 نشان می‌دهد، تعداد کارت‌های برداشت به 227 میلیون و 872 هزار و 53 عدد، تعداد کارت‌های اعتباری یک‌میلیون و 49 هزار و 41 عدد، تعداد کارت‌های خرید یا هدیه 121 میلیون و 156 هزار و 160 عدد و تعداد کارت‌های پول الکترونیک که توسط 3 بانک ملت، صادرات و شهر صادر شده به 2 میلیون و 198 هزار و 871 عدد رسیده است.

به گزارش خبر اقتصادی، گزارش ۶ ماهه سال 95 آمار اداره نظام پرداخت بانک مرکزی در شرایطی منتشر شده است که حکایت از عدم همراهی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای کسب اطلاعات کامل کارت‌ها و وسایل الکترونیکی موجود در بازار بانکداری الکترونیک دارد به‌طوری‌که بررسی آمار عملکرد اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نشان می‌دهد 19 بانک و موسسه اعتباری اطلاعات به‌روز درزمینهٔ پرداخت‌ها و تراکنش‌های الکترونیکی را منتشر نمی‌کنند و به عبارتی از ۳۱ بانک و موسسه اعتباری تنها ۱۲ بانک و یک موسسه اعتباری اطلاعات به‌روز در این آمار ارائه داده‌اند.

این در حالی است که هیچ آماری از عملکرد بانک قرض‌الحسنه رسالت، موسسه اعتباری عسکریه و موسسه اعتباری کوثر در آمار ارائه شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود.

.

کارت برداشت

جمع کل کارت‌های برداشت صادر شده در شهریورماه سال جاری برابر با ۲۲۷ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۵۳۳ عدد است که باوجوداینکه آمار ۱۸ بانک در این اطلاعات به‌روز نیست و برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز تاکنون آماری در این بخش ارائه نکرده‌اند، درنتیجه می‌توان انتظار داشت که میزان کارت‌های صادر شده در این بخش بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده است.

بر اساس این داده‌ها بانک صادرات با صدور ۴۲ میلیون و 858 هزار و 969، بانک ملت با صدور ۳۵ میلیون و ۲۹ هزار و ۷۱۷ و بانک ملی نیز با صدور ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۸۱۵ فقره کارت برداشت به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار دارند و بانک خاورمیانه نیز با صدور ۲۵ هزار و ۴۶۹ فقره کارت برداشت در رتبه آخر قرار دارد. همچنین بانک سپه با صدور ۲۳ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۶۴، بانک اقتصاد نوین با صدور ۷ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۵۶۵، بانک پاسارگاد با صدور ۳ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۱۷، بانک سینا با صدور ۳ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۵۱۹، بانک توسعه تعاون نیز با صدور ۲ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۳۶۱، بانک سامان با یک‌میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۷۱، بانک گردشگری با صدور ۲۹۴ هزار و ۷۱۶، بانک کارآفرین نیز با صدور ۲۱۶ هزار و ۸۰۰، موسسه اعتباری توسعه با صدور ۹۴ هزار و ۸۱۸ فقره کارت و بانک خاورمیانه نیز با صدور ۲۵ هزار و ۴۶۹ فقره کارت برداشت به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

.

کارت اعتباری

در بخش کارت اعتباری نیز در کل یک میلیون و ۴۹ هزار و ۴۱۰ فقره کارت اعتباری صادر شده که باز هم به دلایلی که پیش‌تر گفته شد آمار واقعی باید بیشتر از این رقم باشد بانک صادرات با صدور ۳۷۰ هزار و ۳۵۳ فقره، بانک ملی با صدور ۱۲۷ هزار و ۳۱۷ فقره و بانک ملت با صدور ۱۲۷ هزار و ۲۶۱ فقره کارت اعتباری به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار دارند.

نکته قابل‌توجه در خصوص بانک ملت این است که تعداد کارت‌های اعتباری در شهریورماه 95 نسبت به ماه قبل 4.7 برابر شده و در طول تنها یک ماه به میزان بیش از 100 هزار کارت اعتباری در این بانک صادر شده است و تعداد آن از ۲۶ هزار و ۹۷۹ فقره در پایان مردادماه سال جاری به ۱۲۷ هزار و ۲۶۱ فقره کارت در شهریور 95 رسیده است.

بانک اقتصاد نوین با صدور ۴۸ هزار و ۱۱۴ کارت در مقام چهارم، بانک پاسارگاد با ۱۰ هزار و ۴۶۰ فقره کارت در مقام پنجم، بانک توسعه تعاون با 8 هزار و ۳۶۶ فقره کارت در مقام ششم، بانک سینا با 3 هزار و ۸۶ فقره کارت در مقام هفتم، بانک سامان با ۵۱۶ فقره کارت مقام هشتم و بانک سپه نیز با صدور ۲۳۱ فقره کارت اعتباری در مقام آخر قرار دارد. همچنین بانک خاورمیانه هیچ کارت اعتباری در شهریورماه سال ۹۵ صادر نکرده و میزان صدور کارت‌های اعتباری در بانک‌های کارآفرین، گردشگری و موسسه توسعه در آمار اداره نظام پرداخت بانک مرکزی نیز مشخص نیست.

همچنین در تمام بانک‌ها این روند افزایشی بوده به غیر از بانک پاسارگاد که صدور کارت اعتباری در این بانک با افت یک هزار ۱۸۰ فقره در پایان شهریورماه نسبت به ماه گذشته مواجه شده و در بانک سپه نیز این مقدار ثابت مانده و افزایشی نداشته است.

.

کارت هدیه و خرید

در بخش کارت‌های هدیه و خرید در کل ۱۲۱ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۱۶۰ فقره کارت صادر شده که از این رقم بانک ملت با صدور ۲۰ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۹۸۲ فقره کارت بر سکوی نخست، بانک صادرات با صدور ۱۸ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۴۹۴ فقره کارت هدیه و خرید بر سکوی دوم و بانک پارسیان با صدور ۱۴ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۴۴۶ فقره کارت بر سکوی سوم قرار دارد، همچنین بانک ملی در رتبه چهارم قرار می‌گیرد.

.

کارت‌پول‌های الکترونیک

همچنین در بخش کارت‌پول‌های الکترونیک تنها 2 بانک صادرات و ملت دارای رکود ثبت‌شده هستند که بانک ملت با صدور ۶۰۱ هزار و ۹۷ فقره کارت‌پول‌های الکترونیک در تهران و یک‌میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۱۴ فقره کارت در سایر شهرستان‌ها در کل 2 میلیون و ۱۹۳ هزار و ۴۱۳ فقره کارت در این بخش صادر کرده که نسبت به ماه گذشته روند افزایشی داشته است و بانک صادرات نیز با صدور ۵۹۴ کارت‌پول الکترونیک در تهران و 2 هزار و ۱۸۵ فقره کارت در شهرستان‌ها در کل 2 هزار و ۷۷۸ فقره از این نوع کارت را در شهریور سال ۹۵ صادر کرده که این آمار نسبت به ماه پیش ثابت بوده است.

.

تعداد و ارزش تراکنش‌های الکترونیکی

تعداد کل تراکنش‌های شبکه بانکی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ در بخش خودپرداز برای ۱۲ بانک و یک موسسه معادل ۴۲۸ میلیون و ۷۷۲ هزار تراکنش به ارزش ۱۲۹ تریلیون و ۷۱۱ میلیارد و ۲۷۹ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۹۵۷ تومان بوده است همچنین مبلغ کل تراکنش‌ها در بخش پایانه شعب برای این بانک‌ها مبلغ ۵۱ تریلیون و ۳۴۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۷۱۶ تومان است.

در آمار تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور که از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی منتشرشده تا شهریورماه سال جاری از ۳۱ بانک و موسسه اعتباری تنها ۱۲ بانک و یک موسسه اعتباری اطلاعات خود را ارائه کرده‌اند. تعداد کل تراکنش‌های شبکه بانکی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ در بخش خودپرداز معادل ۴۲۸ میلیون و ۷۷۲ هزار تراکنش است به ارزش ۱۲۹ تریلیون و ۷۱۱ میلیارد و ۲۷۹ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۹۵۷ تومان است که تنها بانک ملی با اختصاص ۱۲۰ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۴۲۵ تراکنش در رتبه نخست، بانک صادرات با ۶۴ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۸۷۷ تراکنش در رتبه دوم و بانک ملت نیز با ۴۹ هزار و ۷۰۱ هزار و ۶۰۸ تراکنش، رتبه سوم را کسب کرده است.

بانک سپه با ۲۹ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۲۹ تراکنش در رتبه چهارم، بانک پاسارگاد با ۱۹ میلیون و ۶۴ هزار و ۶۸۷ تراکنش در رتبه پنجم، بانک اقتصاد نوین با 7 میلیون و ۵۴۰ هزار و ۲۴۰ تراکنش در رتبه ششم، بانک سامان با 6 میلیون و ۳۲۱ هزار و ۸۴۹ تراکنش در رتبه هفتم، بانک سینا با 4 میلیون و ۷۰۵ هزار و ۶۹۲ تراکنش در رتبه هشتم، بانک توسعه تعاون با 3 میلیون و ۶۴۴ هزار ۷۱۰ تراکنش در رتبه نهم، بانک گردشگری با 2 میلیون و ۴۶۶ هزار و ۸۴۶ تراکنش در رتبه دهم، بانک کارآفرین با ۸۹۳ هزار و ۵۵۲ تراکنش در رتبه یازدهم، موسسه توسعه با ۳۸۴ هزار و ۹۲۷ تراکنش در رتبه دوازدهم و بانک خاورمیانه با ۱۰۳ هزار و ۸۲۱ تراکنش در جایگاه آخر قرار دارد.

.

مبلغ تراکنش‌ها

بر اساس داده‌هایی که از آمارهای اداره نظام پرداخت بانک مرکزی استخراج‌شده در بخش مبلغ تراکنش نیز بانک ملی در جایگاه اول، بانک ملت در رتبه دوم، بانک صادرات در مقام سوم، بانک سپه در جایگاه چهارم، بانک پاسارگاد در مقام پنجم، بانک اقتصاد نوین در رتبه ششم، بانک سینا در رتبه هفتم، بانک توسعه تعاون در جایگاه هشتم، بانک گردشگری در مقام نهم، بانک سامان در رتبه دهم و بانک کارآفرین بر سکوی یازدهم و موسسه توسعه و بانک خاورمیانه به ترتیب در جایگاه دوازدهم و سیزدهم قرار دارند. همچنین این آمار نشانگر این نکته است که تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در شهریورماه سال ۹۵ نسبت به ماه قبل از آن در بیشتر موارد روند افزایشی یک الی ۱, ۵ درصدی را تجربه کرده و تنها در 2 بانک از منظر تعداد تراکنش‌ها کاهش کمتر از یک‌دهم درصدی و در بخش مبلغ تراکنش‌ها نیز یک بانک با کاهش کمتر از یک‌دهم درصد مواجه بوده است.

.

پایانه شعب

تعداد کل تراکنش‌های شبکه بانکی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ در بخش پایانه شعب معادل ۲۳ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۶۹۱ تراکنش است که از این رقم تنها بانک ملی ۹ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۵۴۹ تراکنش را به خود اختصاص داده و بر سکوی اول قرار دارد، بانک صادرات با 3 میلیون و ۴۹۱ هزار و ۲۸۶ پایانه شعب بر سکوی دوم و بانک سپه با ۶۳۰ هزار و ۶ تراکنش بر سکوی سوم قرار دارد. بانک ملت با ۳۳۰ هزار و ۱۹۲ تراکنش، توسعه تعاون با ۲۸۸ هزار و ۹۴۲ تراکنش، بانک اقتصاد نوین با ۲۱۶ هزار و ۸۹۱ تراکنش، پاسارگاد با ۱۱۱ هزار و ۲۷۳ تراکنش و بانک سینا با ۱۰۳ هزار و ۶۵۸ تراکنش در پایانه شعب تا اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ به ترتیب در جایگاه چهارم تا هشتم قرار می‌گیرند.

مبلغ کل تراکنش‌های شبکه بانکی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ در بخش پایانه شعب مبلغ ۵۱ تریلیون و ۳۴۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۷۱۶ تومان است که از این رقم ۱۵ تریلیون و ۲۲۵ میلیارد و ۳۲۸ میلیون و ۶۶۰ هزار و 994.8 تومان به بانک ملی اختصاص دارد و این بانک در صدر قرار دارد و بانک صادرات با 8 تریلیون و ۱۸ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۹۸۸ تومان در مقام دوم و بانک ملت با 5 تریلیون و ۶۳۶ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۸۱ تومان در رتبه سوم، بانک سپه با ۳ تریلیون و ۴۰۴ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۶۲۰ هزار و 570 تومان در رتبه چهارم و بانک اقتصاد نوین با ۸۶۰ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۶۳۹ هزار و 529 تومان مقام پنجم قرار دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت