بانک‌تک (BankTech)

راه‌اندازی ۱۱۳ دستگاه پایانه بانکی غیر نقد بانک ملت در ایستگاه‌های مترو

پایانه بانکی غیر نقد
نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های بانکی غیر نقد بانک ملت (CASHLESSATM) در ایستگاه‌های منتخب مترو آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک به پیشنهاد شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، نسبت به نصب دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های بانکی غیر نقد در ایستگاه‌های منتخب مترو اقدام کرد.

تعداد ۱۱۳ دستگاه پایانه بانکی غیر نقد و ۱۹ دستگاه پایانه خودپرداز بانک ملت در ۷۹ ایستگاه منتخب مترو نصب و راه‌اندازی شده است که نصب این دستگاه‌ها باعث تأمین نیازهای بانکی مردم و مشتریان در ایستگاه‌های مترو و به‌تبع آن کاهش مراجعات بانکی به شعب خواهد شد.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */