راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

شرکت در طرح تحقیقاتی در حوزه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیک ایران

پژوهشکده پولی و بانکی پروژه تحقیقاتی در حوزه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیک نظام بانکی کشور در دست انجام دارد که نتیجه نهایی آن نیز در این دوره از همایش‌‌های بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت منتشر خواهد شد.

این طرح تحقیقاتی تحت عنوان «تحلیل انطباق صنعت بانکداری ایران با استانداردهای بین‌المللی از منظر مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک» در گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی در حال انجام است و به‌صورت پرسشنامه‌ای آماده شده تا مخاطراتی را که در راستای توسعه سریع ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانکداری الکترونیک، با این صنعت همراه است شناسایی کند تا با شیوه‌‌ای احتیاطی و مطابق با ویژگی‌ها و چالش‌های اساسی بانکداری الکترونیک مدیریت شود.

پرسنل بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها می‌توانند از این قسمت جهت تکمیل پرسشنامه اقدام کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.