راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

با تصويب مجمع عمومي فو‌ق‌العاده: سرمايه بانك ملت به 2 هزار ميليارد تومان افزايش يافت

مجمع عمومي فوق‌العاده بانك ملت روز گذشته با حضور بيش از 96 درصد صاحبان سهام در تالار وحدت برگزار شد.

اين مجمع با دو دستور جلسه تشكيل شده بود. دستور جلسه نخست پيشنهاد هيات مديره بانك ملت در خصوص افزايش سرمايه اين بانك و دستور جلسه دوم، تصويب اساسنامه جديد بانك با توجه به دستورالعمل‌هاي بورس و بانك مركزي بود.

اين مجمع به رياست محمدرضا ساروخاني، رييس جديد هيات مديره بانك ملت و نظارت نمايندگان سازمان تامين‌اجتماعي و سهام عدالت به عنوان سهامداران عمده و منشي‌گري مدير امور حقوقي اين بانك برپا شد.

با تصويب اكثريت سهامداران، چهارهزار ميليارد ريال به سرمايه بانك ملت افزوده شد كه به اين ترتيب، سرمايه اين بانك از مبلغ 16 هزار ميليارد ريال به 20 هزار ميليارد ريال افزايش يافت.

همچنين به پيشنهاد سهامداران عمده افزايش سرمايه بانك ملت از 20 هزار ميليارد ريال به 32 هزار ميليارد ريال به مجامع آينده و پس از تحقق سود انباشته موكول شد. براساس پيشنهاد هيات مديره بانك ملت، افزايش سرمايه اين بانك در سال 1390 از مبلغ 16 هزار ميليارد ريال به 20 هزار ميليارد ريال، در سال 1391 تا 25 هزار ميليارد ريال و در سال 1392 تا 32 هزار ميليارد ريال از محل سود انباشته بود. هيات مديره از سهامداران درخواست كرده بود كه اختيار عملي ساختن افزايش سرمايه را تا 2 سال به هيات مديره تفويض نمايند تا پس از اخذ مجوزهاي قانوني در هر مرحله، اقدام به عملي ساختن افزايش سرمايه نمايند.

همچنين با راي اكثريت سهامداران، تغييرات اساسنامه بانك ملت مطابق با اساسنامه تيپ سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي به تصويب رسيد. مطابق يكي از بندهاي اين اساسنامه، مديريت عاملي و رياست هيات مديره بانك ملت از هم تفكيك شده و از اين پس دكتر علي ديواندري به عنوان مديرعامل و محمدرضا ساروخاني به عنوان رييس هيات مديره اين بانك به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

 

ضرورت افزايش سرمايه

بنا بر گزارش توجيهي هيات مديره بانك ملت كه توسط دكتر ديواندري قرائت شد از آنجايي كه بانك براي انجام عمليات بانكي خود، همواره از طرف بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر، داراي محدوديت‌هاي اجتناب‌ناپذيري است، براي افزايش سود عملياتي بانك، پوشش هزينه‌هاي سود پرداختي به سپرده‌گذاران، توازن بين بازده سهامداران و سپرده‌گذاران، افزايش بيشتر سود خالص سهامداران از طريق افزايش سهم درآمدهاي غيرمشاع در سبد درآمدهاي بانك، رفع محدوديت هاي حاكم بر سقف مجاز سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار ساير شركت‌ها، رفع محدوديت‌هاي مربوط به سقف مجاز تحصيل دارايي‌هاي ثابت و … اتخاذ راهبردي كارآ و اثربخش ضروري خواهد بود. از سوي ديگر، با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران، حركت به سمت درآمدهاي كارمزدي، غيرمشاع و غيروابسته به درآمد حاصل از اعطاي تسهيلات اجتناب‌ناپذير خواهد بود و براين اساس، افزايش سرمايه بانك براي رفع محدوديت هاي ناشي از صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي و ريالي بانكي، گشايش اعتبارات اسنادي و توسعه بانكداري الكترونيك، بسيار ضروري و حياتي خواهد بود.

بنابر گزارش هيات مديره بانك ملت، بديهي است افزايش سرمايه از ديدگاه تحليل‌گران مالي نيز به دليل افزايش درآمدزايي مطلوب قلمداد گرديده و افزايش ارزش سهام بانك كه تامين‌كننده هدف نهايي ارزش‌افزايي براي سهامداران خواهد بود را به همراه خواهد داشت، چرا كه افزايش سرمايه در بانك‌ها بلافاصله موجب افزايش توان سودآوري بانك‌ خواهد شد. بنابراين انجام افزايش سرمايه موجبات بهبود عملكرد بانك و گسترش فعاليت‌هاي بانكي و در نتيجه، ارزش‌آفريني براي سهامداران را به همراه خواهد داشت.

 

اهداف افزايش سرمايه

هيات‌مديره بانك ملت در گزارش توجيهي افزايش سرمايه كه به مجمع عمومي فوق‌العاده اين بانك ارائه شد هدف از افزايش سرمايه مزبور را بهبود نسبت كفايت سرمايه، افزايش حد تسهيلات و تعهدات كلان، افزايش حد تسهيلات و تعهدات مرتبط، افزايش سقف سرمايه‌گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار، بهبود سقف تحليل دارايي‌هاي ثابت و حضور در بازارهاي بين‌المللي اعلام كرده است.

مبلغ افزايش سرمايه پيشنهادي و محل تامين آن با توجه به اطلاعات ارائه‌شده؛ بانك ملت در نظر دارد سرمايه خود را از مبلغ 16.000 ميليارد ريال به 32.000 ميليارد ريال از محل سود انباشته و در سه مرحله طي مدت دو سال افزايش دهد.

 

تاريخچه فعاليت بانك ملت

بانك ملت به موجب مصوبه مورخ 29/09/1358 مجمع عمومي بانك‌ها از ادغام بانك‌هاي: تهران، داريوش، بين‌الملل ايران، پارس، تجارت خارجي، فرهنگيان، عمران، بيمه ايران، ايران و عرب و اعتبارات تعاوني و توزيع در تاريخ 31/04/1359 تشكيل و تحت شماره 38077 در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيد.

مركز اصلي بانك در تهران واقع شده و به استناد مجمع عمومي فوق‌العاده بانك‌ها مورخ 17/01/1387 و نامه دفتر حقوقي بانك ملت به شماره 30446 مورخ 12/09/1387 و تصويب‌نامه هيات محترم وزيران به شماره 68985/ت37925 مورخه 02/05/1386 نوع شخصيت حقوقي بانك‌ ملت به سهامي عام تبديل گرديد. سهام بانك در تاريخ 22/11/1387 در بورس اوراق بهادار درج و در تاريخ 30/11/88 عرضه شد.

 

موضوع فعاليت

موضوع فعاليت اصلي بانك طبق ماده 5 اساسنامه اشتغال به عمليات بانكي در چارچوب مقررات پولي و بانكي كشور مي‌باشد.

 

تعداد شعب

تعداد شعب بانك در 2 سال اخير به شرح زير بوده است:

نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه

بانك ملت در تيرماه سال 89، به منظور بهبود نسبت كيفيت سرمايه و توسعه فعاليت‌هاي بانكي اقدام به افزايش سرمايه از مبلغ 13.100.000 ميليون ريال به مبلغ 16.000.000 ميليون ريال (معادل 22 درصد) از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران، نموده است. اين افزايش سرمايه در تاريخ 06/02/90 به ثبت رسيده است. نتايج حاصل از اين افزايش سرمايه در زير ارائه شده است: همانطور كه از ارقام مقايسه‌اي فوق مي‌توان ديد اغلب شاخص‌هاي عملكردي بانك نسبت به پيش از انجام افزايش سرمايه، بهبود قابل ملاحظه‌اي يافته‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

[logo_showcase id=”298325″]