راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی در دستور کار کمیسیون کارت بانک‌ها

نخستین جلسه کمیسیون کارت بانک‌ها در سال 95 برگزار شد. در ابتدای این جلسه علی کبیری رئیس کمسیسون کارت بانک‌ها، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این کمیسیون در ماه‌های گذشته، به‌ویژه تعاملات صورت گرفته با اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ایران جهت توسعه همکاری و ارائه نظرات کارشناسی ارائه کرد.

Eght-620-Way2pay-95-05-04

در ادامه او خواستار تعامل بیشتر بانک‌ها در کسب و به اشتراک گذاشتن دانش موضوعات و مسائل روز نظام‌های پرداخت همچون کارت اعتباری و اتصال به سیستم‌های بین‌المللی پرداخت شد. او درخواست کرد کارگروه‌های کمیسیون با بررسی‌های کارشناسی دقیق، نقش مؤثرتری در مشارکت در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در صنعت نظام‌های پرداخت ایفا کنند. در ادامه، موضوعات دستور کار جلسه مطرح و حاضران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. همچنین در این جلسه 2 کارگروه جدید «کارت اعتباری» و «ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی پرداخت» به کارگروه‌های قبلی کمیسیون، کارگروه کارت و ابزارهای پرداخت اضافه و اعضای آن‌ها انتخاب شدند.

در پایان جلسه با پیشنهاد رئیس کمیسیون و موافقت اعضاء، کمال نیک‌سیرت از بانک اقتصاد نوین، به‌عنوان دبیر کمیسیون کارت بانک‌ها انتخاب و معرفی شد.

منبع: اقتصاد نوین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت