راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

همزمان با توسعه بانکداری الکترونیک؛ تعداد ATMهای کشور طی ۱۰ سال دوبرابر شد

بررسی راه‌پرداخت ااز داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعدادخودپردازهای فعال در سطح کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ رشد ۱۰۳ درصدی داشته است

بر اساس آمار بانک مرکزی ۶۲ هزار و ۱۱۳ خودپرداز در ایران فعال است، به‌عبارت‌دیگر به ازای هر ۱۳۸۰ نفر از جمعیت ایران یک ATM فعال در کشور وجود دارد.

آمار بانک مرکزی ایران از ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پایان سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که تعداد خودپردازهای فعال ۳۲ بانک کشور به ۶۲ هزار و ۱۱۳ دستگاه رسیده است. بدین‌ترتیب به ازای هر ۱۳۸۰ نفر یک دستگاه ATM فعال وجود دارد.

در سال ۱۴۰۱ تعداد خودپردازهای فعال در کشور بالغ بر ۶۰ هزار و ۴۳۱ دستگاه بوده که در مقایسه با آمار سال ۱۴۰۲، رشد ۲.۷ درصدی را داشته است.

بانک ملی با ۸ هزار و ۳۷۲ دستگاه، صادرات با ۵ هزار و ۱۸۶ دستگاه و ملت با ۴ هزار و ۵۲۶ دستگاه سه بانکی هستند که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز فعال در سراسر کشور را دارند.

نام بانک تعداد خودپرداز فعال در سطح کشور
ملی۸۳۷۲
صادرات۵۱۸۶
ملت۴۵۲۶

فعالیت بیش از ۱۳ هزار ATM در تهران


از ۶۲ هزار و ۱۱۳ خودپرداز فعال در کشور ۱۳ هزار و ۴۶۳ مورد در تهران و ۴۸ هزار و ۶۵۰ مورد نیز در استان‌ها فعال هستند. با توجه به جمعیت ۱۹ میلیون نفری تهران، به ازای ۱۴۱۱ نفر یک دستگاه خودپرداز فعال وجود دارد.

طبق این آمار، سه بانک بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز در تهران را دارند که شامل بانک ملی با هزار و ۵۰۸ دستگاه، سامان با هزار و ۱۰۱ دستگاه و پاسارگاد با ۹۹۳ دستگاه می‌شود.

نام بانک تعداد خودپرداز فعال در سطح تهران
ملی۱۵۰۸
سامان۱۱۰۱
پاسارگاد۹۹۳

افزایش ۱۰۳ درصدی تعداد خودپردازها در کشور


تعداد دستگاه‌های خودپرداز فعال در سال ۹۲ در کشور ۳۰ هزار و ۵۵۵ مورد بوده است که در مقایسه با آمار سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰۳.۲ درصد رشد داشته است. این امر بدین معناست که طی ۱۰ سال گذشته ۳۱ هزار و ۵۵۸ دستگاه خودپرداز جدید در سطح کشور نصب شده است.

 البته روند رشد تعداد دستگاه‌های خودپرداز در تهران در مقایسه با روند کشوری شیب کمتری داشته است. در سال ۱۳۹۲ تعداد خودپردازهای فعال در تهران ۸ هزار و ۶۹ مورد بوده که در مقایسه ۱۳ هزار و ۴۶۳ خودپرداز فعال در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۶.۸ درصد رشد داشته است. به‌عبارت‌دیگر طی ۱۰ سال بیش از ۵ هزار خودپرداز جدید در تهران نصب شده است.

با وجود تأکید بسیار بر بانکداری الکترونیک و فاصله گرفتن از انجام عملیات‌های بانکی به‌صورت حضوری اما تعداد دستگاه‌های خودپرداز در سطح کشور طی ۱۰ سال اخیر افزایش دو برابری داشته است که در تناقض با شعار و آرمان‌های حوزه فین‌تک و پرداخت الکترونیک محسوب می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.