راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آسیب‌شناسی وضعیت فعلی فرهنگ بانکداری الکترونیک در ایران

در ورود به حوزه فناوری دو رویکرد وجود دارد: یکی فن‌هراسی (technopanic) و دیگری فن‌دوستی (technophillia). فن‌هراسی خود به دو دسته تقسیم می‌شود؛ برخی افراد هستند که در حوزه فناوری افرادی باسواد هستند اما به دلایلی به سمت استفاده از فناوری نمی‌روند، برخی افراد نیز نسبت به فناوری بیگانه هستند و در مواجهه با آن دچار هراس می‌شوند.

در کشور ما از لحاظ نسلی، ورود نسل جوان به این موضوع به دو رویکرد تقسیم می‌شود؛ کسانی که به واسطه موارد امنیتی و دغدغه‌هایی که برای ورود به بانکداری الکترونیک دارند، در این این حوزه وارد نمی‌شوند. دسته دیگری نیز هستند که دوستدار فناوری‌اند که تقریبا تمام کسانی که اکنون از بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند از این گروه هستند. نسل سوم به قبل که نسل انقلاب را نیز شامل می‌شود، اگر هم به فناوری روز آگاهی داشته باشند به دلیل آن فن‌هراسی که قدمت تاریخی دارد ، کمتر از بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند.

از طرفی، بعضی‌ها فکر می‌کنند با ورود فناوری‌های جدید و موج پیشرفت نباید از قافله عقب ماند و نسبت به ورود فناوری‌های روز سریع و احساسی تصمیم می‌گیریند تا آن را وارد کشور نمایند. اما از این موضوع غافل هستند که به دلیل ناهمزمانی رشد اقتصادی و فرهنگی در کشور، مشکل رشد فناوری همواره وجود دارد.

متاسفانه برخی افراد که در یک حوزه مانند اقتصاد فعالیت دارند، تمرکزی روی حوزه‌های دیگر مانند فرهنگ ندارند. و افرادی هم که در حوزه فرهنگ هستند نیز نگاه اقتصادی ندارند.وقتی یک فناوری وارد می‌شود و فرهنگ استفاده از آن هنوز ایجاد نشده باعث جبهه‌گیری برخی افراد نسبت به استفاده از آن می‌شود.

متاسفانه هنوز فرهنگ شهروند الکترونیک برای‌مان تبیین نشده و با این حال در خیلی از فناوری‌ها ورود می‌کنیم و انتظار هم داریم که به نتیجه برسیم. این به دلیل ناهمزمانی و ناهم‌گن بودن ورود و رشد در این حوزه‌ها است و باید با اطلاع‌رسانی و آموزش منتظر باشیم اتفاق مناسبی در زمینه فناوری‌های مدرن اتفاق بیفتد.

هومن اهرامی، کارشناس فناوری اطلاعات

منبع: ویژه‌نانه بانکداری الکترونیک عصر ارتباط، شماره 12

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.