راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

کارنامه بانکداری الکترونیک سینا در دست راست مدیران این بانک

بانک مرکزی در گزارشی عملکرد نظام بانکی کشور در زمینه نظام بانکداری الکترونیک را به رئیس جمهور ارائه کرد.

در گزارش ارسالی به دکتر احمدی‌نژاد که به مقایسه عملکرد بانک‌ها در زمینه نظام بانکداری الکترونیک در سه ماهه دوم سال ۹۰ اختصاص دارد، نشان از عملکرد مناسب بانک سینا در این زمینه است.

در گزارش ارسالی مزبور که رونوشت آن به دکتر همتی مدیرعامل بانک سینا نیز ارسال شده، عملکرد نظام بانکی کشور در زمینه پیاده سازی نظام بانکداری الکترونیک از نظر شاخصهایی چون کارت اعتباری، سایت Mirror، سایت DR، پایانه‌های غیر حضوری، انتقال وجه از طریق اینترنت، پرداخت اقساط از طریق انتقال وجه، تبدیل حسابهای سنتی به متمرکز، واریز آنی و مستقیم وجوه دریافتی به ساتنا، راه اندازی ACH و اختصاص شماره شبا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این گزارش حاکی است که بانک سینا جزو معدود بانکهایی است که تمامی شاخص‌های یاد شده را به مرحله اجرا رسانده است و سایت DR را نیز در مرحله تجهیز دارد.

بانک سینا در سالهای اخیر، سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در زمینه پیاده سازی بانکداری الکترونیک در شعب خود را به اجرا گذاشته و دستاوردهای مناسبی را نیز در این زمینه کسب کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.