راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اصلاحیه دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص ابلاغ شد / اجازه مشروط بانک مرکزی برای انتقال وجه بدون سقف از مبدأ و مقصد یکسان

پیرو بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، طبق اصلاحیه آن مصوب شد انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به عبارتی از مبدأ و مقصد یکسان به هر میزان از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری به‌ شرط اینکه دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، مجاز است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده ۸ دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص
مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ صد میلیون تومان محدود کند.

همچنین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پانصد میلیون تومان است.

در تبصره دوم ماده ۸ این دستورالعمل گفته شده که آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.
 و در نهایت تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.