راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

سقف کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی توسط بانک مرکزی تا ۲۰ درصد افزایش یافت / ابلاغ رسمی دریافت کارمزد از صاحبان کارت‌خوان‌ها

بانک مرکزی پس از سه سال کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد. طبق بررسی‌های «راه پرداخت» از جداول کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها، میانگین افزایش سقف کارمزد ۱۲ خدمت از ۲۸ خدمت الکترونیکی بانک‌ها حدود 20 درصد افزایش داشته و ۱۴ خدمت بانکی الکترونیک جدید در جدول کارمزد سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تعریف شده است. در جدول کارمزد به‌روزرسانی‌شده جدید در مقایسه با آخرین نسخه (سال ۹۹) خدماتی همچون فعال‌سازی همراه‌بانک و اینترنت‌بانک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد، صدور سفته و برات الکترونیک به خدمات الکترونیکی اضافه و برای آنها کارمزد تعیین شده است. همچنین دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها که قبلاً راه پرداخت از آن خبر داده بود، رسماً ابلاغ شده است.

یکی از موارد اعمال‌شده در جدول به‌روزرسانی‌شده کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها این است که در نسخه سال ۹۹ آن، برای صدور کارت مجازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با هم کارمزد تعریف شده، اما در بخشنامه جدید برای صدور کارت مجازی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یک کارمزد جداگانه تعریف شده است.

علاوه بر این، در بخشنامه سال 1399 برای اعلام 10 گردش آخر کارت به‌صورت شتابی، خودپرداز، کیوسک و درگاه‌های ارائه خدمات معادل 150 تومان کارمزد تعریف شده بود، اما در بخشنامه جدید، این خدمت به اعلام 10 گردش کارت (بین‌ بانکی) تغییر پیدا کرده و معادل 180 تومان برای آن سقف کارمزد تعیین شده است.

نوع خدمتسال ۹۹سال ۱۴۰۲درصد افزایش
صدور انواع کارت مغناطیسی هوشمند / اعتباریشش هزار تومان۷۲۰۰ تومان۲۰
صدور انواع کارت مغناطیسی
(نقدی، بن‌کارت، خانواده، هديه)
سه هزار تومان۳۶۰۰ تومان۲۰
صدور کارت‌های مجازی برای
اشخاص حقیقی
سه هزار تومان۳۳۰۰ تومان۱۰
اعلام مانده کارت۱۲۰ تومان۱۴۴ تومان۲۰
اعلام مانده کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر۲۴۰ تومان۲۶۵ تومان۱۰.۴
هزينه پردازش نظیر اعلام مانده،
صورتحساب ۱۰ گردش آخر
۳۰ تومان۳۶ تومان۲۰
انتقال وجه شتابی کارت به کارت / انتقال وجه کارت به شباحداقل ۶۰۰ تومان تا مبلغ یک میلیون
تومان و به ازای هر یک میلیون تومان مازاد،
مبلغ ۲۴۰ تومان اضافه شود.
حداقل ۷۲۰ تومان تا مبلغ یک میلیون تومان و به ازای هر یک میلیون
تومان مازاد، مبلغ ۲۸۰ تومان  اضافه شود.
۲۰
ارسال پیامک اطلاع‌رسانی۳۰ تومان۳۰ تومان۰
انتقال وجه بین بانکی پايا –
دستور پرداخت انفرادی
یک صدم درصد مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و سقف ۲۵۰۰ تومانیک صدم درصد مبلغ تراکنش با کف ۲۴۰ تومان و سقف سه هزار تومان۲۰
انتقال وجه بین بانکی پايا – دستور پرداخت گروهی۱۰۰ تومان به ازای هر واریز۱۲۰۰ تومان هر فایل+۱۲۰ تومان به ازای هر واریز۲۰
انتقال وجه بین بانکی ساتنادو صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزار توماندو صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۸ هزار تومان۱۲
دريافت غیرحضوری قبوض۱۲۰ تومان۱۴۴ تومان۲۰
درصد افزایش سقف کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹

بررسی جداول به‌روزرسانی شده کارمزد خدمات ریالی و الکترونیکی بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی علاوه بر افزایش 20 درصد کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی پیشین که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، 14 ستون یا به‌ عبارت‌ دیگر 14 خدمت الکترونیکی جدید به جدول مربوطه اضافه کرده است؛ خرید، فعال‌سازی همراه‌بانک و اینترنت‌بانک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد، صدور سفته و برات الکترونیک از جمله این خدمات است.

نکته مهم در جدول کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها این است که بانک مرکزی یک ردیف تحت عنوان «خرید» به خدمات الکترونیکی بانک‌ها اضافه کرده که بر اساس آن پذیرنده به‌ ازای تراکنش‌های کمتر از ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت ۱۲۰ تومان کارمزد پرداخت خواهد کرد و به‌ ازای تراکنش‌های بیش از ۶۰۰ هزار تومان ۰.۰۰۰۲ (دو ده‌هزارم) مبلغ تراکنش تا سقف چهار هزار تومان کارمزد باید پرداخت کند.

همچنین بررسی جدول کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها نشان می‌دهد که از ثبت غیرحضوری دستور پرداخت مستمر کارمزدی دریافت نمی‌شود و در واقع این خدمت تنها خدمت الکترونیکی بدون کارمزد بانک‌هاست.

نوع خدمتحداکثر مبلغ کارمزد
واریز گروهی (پرداخت حقوق، واریز سود سهام،
پرداخت پاداش، شارژ بن‌کارت)
  هر فایل +هر واریز: ۳۶ تومان
ارتباط هر حساب جدید با کارت – غیرحضوری
(پس از صدور کارت)
درخواست غیرحضوری از طریق درگاه‌های خدمات مدرن: ۱۹۸۰ تومان
تغییر حساب اصلی کارت -غیرحضوریدرخواست غیرحضوری از طریق درگاه‌های خدمات مدرن: ۳۳۰۰ تومان
ثبت دستور پرداخت مستمر (برای هر بار تعریف)درخواست غیرحضوری بدون کارمزد
خدمات مرتبط با صدور سفته و برات الکترونیکبرای یک بار در کل چرخه حیات سفته و برات فارغ از مبلغ درخواستی مقطوع: ۲۰۰۰۰ تومان
فعال‌سازی همراه‌بانک و اینترنت‌بانک۱۰۰۰ تومان
انسداد یا رفع انسداد کارت به درخواست مشتری – غیرحضوری۳۳۰۰ تومان
صدور المثنی انواع کارت۱۵ هزار تومان
احراز هویت غیرحضوری الکترونیک۱۰ هزار تومان + هزینه استعلامات
ثبت یا انتقال یا استعلام چک در سامانه صیاد (حضوری)۵۰۰۰ تومان
ثبت یا انتقال یا استعلام چک در سامانه صیاد (غیرحضوری)۱۰۰۰ تومان
دریافت وجه نقد پایانه شعب۱۴۰۰ تومان
خریدمبلغ ۱۲۰ تومان ثابت برای تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان و دو ده هزارم مبلغ تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان از پذیرنده (فروشگاه) دریافت می‌شود. (حداکثر کارمزد دریافتی از پذیرنده ۴۰۰۰ تومان است.)
سقف کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی جدید (این خدمات در کارمزد خدمات بانکی سال ۱۳۹۹ ذکر نشده بود)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت