بانک‌تک (BankTech) خبر

تبلیغ مطالعه این بار در برگه‌های نوبت دهی بانک

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

برای نخستین بار در کشور بانک ملت شعبه مرکزی سنندج اقدام به تبلیغ ایستگاه مطالعه در برگه‌های نوبت دهی بانک کرده است. این اقدام پس از استقرار سازه ایستگاه مطالعه در بانک مذکور در هفته کتاب و کتاب‌خوانی سال جاری صورت گرفت آغاز شده است. با توجه به اینکه شعبات بانک‌ها از مکان‌هایی است که افراد زمانی را برای انجام اموراتشان منتظر می‌مانند، ساماندهی این زمان با مطالعه خیلی مهم و اثرگذار است.

منبع: ایرنا

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */